Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi ROZÁRKA (Milevsko, Hůrecká cesta 227)

 Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi („Rozárka“), terénní i ambulantní služba  v Milevsku a jeho přilehlém okolí.

Provozní doba:

Pondělí: 10:00 až 16:00

Úterý:     8:00 až 14:00

Středa:   12:00 - 16:00

Čtvrtek:  12:00 - 16:00

Pátek:     8:00 - 12:00

  •  Cílem této služby je: nabídka uceleného souboru činností a aktivit, vycházející z individuálních potřeb rodiny. Podpora volnočasových aktivit neorganizované mládeže, jako prevence před rizikovým chováním dětí a mládeže, nácvik a podpora řádného způsobu života.
  • Cílovým stavem je rodina, která je schopná samostatně zvládat problémy každodenního života a zajistit svým dětem podle svých možností odpovídající prostředí pro jejich všestranný rozvoj.
  • Služba je poskytována bezplatně, v přirozeném prostředí rodiny (příp. po domluvě v prostorách charity), s možnou návazností dalších služeb.
  • V prostorách charity (Hůrecká cesta 227) se konají pravidelná setkávání maminek s malými dětmi (často na mateřské dovolené), kurz pro předškoláky a pravidelné přednášky a besedy na téma výchova, rodičovství a další...

Řídíme se Kodexem Charity České republiky.

Kontakt: 731604444, 730811950, 734435162

sas.rozarka@milevsko.charita.cz

Vedoucí služby a sociální pracovnice: Mgr. Marie Krátká

Sociální pracovnice: Mgr. Marie Šindelářová