Poskytujeme terénní pečovatelskou službu a sociální služby prevence. Vítáme vás na našich stránkách !

Zaměstnanci Farní charity Milevsko

Alena Růžičková 

Jaroslava Šiková

Bc. Lucie Vachová, DiS.(DPP)

Marie Součková

Martina Zemanová

Dana Nachlingerová

Marie Keřková

Bc. Jana Hejnová

Petra Vostřáková

Mgr. Hana Kozáková

Jiřina Kohoutová (DPP)

Helena Hofmanová (DPP)