Poskytujeme terénní pečovatelskou službu a sociální služby prevence. Vítáme vás na našich stránkách !

Zaměstnanci Farní charity Milevsko

Alena Růžičková 

Jaroslava Šiková

Bc. Lucie Vachová, DiS.(DPP)

Eva Chýlová

Martina Zemanová

Dana Nachlingerová

Marie Keřková

Mgr. Marie Krátká

Mgr. Marie Šindelářová

Pavla  Vostřáková

Mgr. Hana Kozáková

Jana Stehlíková

Jiřina Kohoutová (DPP)

Helena Hofmanová (DPP)

Bc. Ján Krajč (DPP)