Poskytujeme terénní pečovatelskou službu a sociální služby prevence. Vítáme vás na našich stránkách !

Zaměstnanci Farní charity Milevsko

Alena Růžičková 

Jaroslava Šiková

Bc. Lucie Vachová, DiS.(DPP)

Mgr. Martina Hanešková

Drahomíra Pešičková

Martina Zemanová

Bc. Dana Nachlingerová

Marie Keřková

Mgr. Marie Krátká

Pavla  Vostřáková

Mgr. Hana Kozáková (DPP)

Jana Stehlíková

Jiřina Kohoutová (DPP)

Petra Nekolová (DPP)

Bc. Ján Krajč (DPP)