Poskytujeme terénní pečovatelskou službu a sociální služby prevence. Vítáme vás na našich stránkách !

Historie projektu

Vlastní právní subjektivitu získala Farní charita Milevsko dne 1. března 1999.

Statutárním zástupce byl do roku 2008 Jan Vejmělek ze Zbelítova. Po něm se stal od ledna 2009 na dobu 13ti měsíců ředitelem Roman Rozhoň z Milevska.

K 1. únoru 2010 byla jmenována do funkce ředitelky Alena Růžičková. Činnost FCHM je financována dotacemi MSPV, Jihočeským krajem, městem Milevsko a obecními úřady přilehlých obcí. Nezanedbatelnou položku tvoří část dnes již tradiční Tříkrálové sbírky, výtěžek z pořádání plesu charity a platby klientů. A veliký dík patří našim sponzorům a drobným dárcům.  Pokud byste i Vy chtěli pomáhat potřebným, můžete našim prostřednictvím -  formou finančního daru - č. konta je  193699144/0300  nebo prací jako dobrovolník.

V srpnu 2013 vznikla neregistrovaná terénní služba Rozárka, která pomáhá rodinám s dětmi, které se dostanou do nepříznivé životní situace. Tuto službu můžeme poskytovat na území ORP Milevsko a ORP Písek.

V srpnu 2014 byla zaregistrována sociální služba Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež sv. Františka z Assisi (tzv. klub Fanouš) - nabízí pomocnou ruku dětem a mládeži při řešení jejich problémů a zároveň zdarma nabízí bezpečný prostor.