Letní pobytový tábor 2018

Letní pobytový tábor 2018

I v letošním roce byl pro děti z NZDM Fanouš a Sas Rozárka uspořádán letní pobytový tábor! O tábor byl ještě větší zájem než v minulém roce a my jsme si ho společně pořádně užili!

Část letošního léta měly děti z NZDM Fanouš a Sas Rozárka možnost strávit na Faře v Bernarticích. Pro letošní pobytový tábor bylo vybráno téma na motiv filmu Maharal. Děti musely projít různými úkoly, aby objevily, kde se skrývá Rabínův poklad.

Naštěstí nám i letos počasí velmi přálo a tak jsme mohly spoustu času trávit také u vody.

Tábor se konal od 6. 8. do 9. 8. na Faře v Bernarticích.

Související galerie