Musica Marcato

Dětský sbor potěšil

V neděli 4.5.2019  v 16 hodin v Latinské škole milevského kláštera vystoupil dětský soubor Musica Marcato pod vedením Veroniky Kopecké. Sbor má cca 25 členů ve věku 4 – 15 let. Veronika Kopecká skladby pro dětské muzikanty a zpěváky připravila tak, aby každý člen měl své sólo pěvecké nebo hudební. Soubor měl pět houslistů, tři violoncela, flétny, píšťaly, trubky, bubínky a další. Zazněly skladby od A. Michny z Otradovic Andělské přátelství, od H. Purcella Chaconne, Rondo, Menuet a Air ze Suity Abdelazer, pásmo lidových písní a filmové melodie (z dětských večerníčků, z filmu Piráti z Karibiku nebo z filmu Misie, hudba Ennio Morricone). Koncert byl překrásný, děti byly dokonale připraveny, tolik talentů jsme měli možnost vidět a slyšet na jednom místě. Velké poděkování patří  V. Kopecké, za to, že ve svém volném čase dělá pro děti tak náročnou, záslužnou a krásnou práci.  Dětský sbor Musica Marcato opravdu pohladil po duši.