Sbírka mezi vojáky pomohla Natálce

V červnu mezi sebou uskutečnili příslušníci 9. jednotky PRT LÓGAR v AFGHANISTÁNU sbírku, která byla určena na podporu humanitárního projektu.

Ve spolupráci s Farní charitou MILEVSKO byly vytipovány tři rodiny. Dar ale měla dostat jen jedna.  Už od začátku byl vojákům nejbližší příběh jedenáctileté Natálky z Jižních Čech. Porod Natálky byl komplikovaný, měla nedostatek kyslíku a to se projevilo poškozením centra řeči v mozku a epilepsií. Postižením je střední mentální retardace, která vyžaduje  denní návštěvu speciálního pedagogického zařízení. Maminka Natálky je samoživitelka. Dovoz dcery do specializované školy je nákladný časově i finančně. Každá koruna se počítá a finanční dar přichází velmi vhod.

V úterý 9. 10. 2012 byla rodině předána částka 42 000,- Kč. Z této částky bude financován nákup osobního automobilu na dovážení Natálky do speciální školy.

Sbírku předali za příslušníky 9. jednotky PRT LÓGAR vrchní praporčík prap. Jan MUDRUŇKA spolu s kaplanem por. Janem BÖHMEM, kteří slouží u 42. mechanizovaného praporu "Svatováclavského" v TÁBOŘE. Tento prapor  tvořil jádro 9. jednotky PRT LÓGAR. Spolu s nimi byla při předání daru ředitelka Farní charity MILEVSKO Alena RŮŽIČKOVÁ. Vojáci nezapomněli děvčátku přivézt drobné dárky.  Natálka  velmi ráda maluje a měla z pastelek, barviček, bloků a omalovánek velkou radost.

Poděkování  patří všem, kteří do sbírky přispěli a pomohli vyřešit nelehkou finanční situaci rodiny. V neposlední řadě také P. Zdíkovi z milevského kláštera (sloužil dříve též  jako vojenský kaplan), který zkontaktoval všechny zúčastněné.