Povídání o sv. Mikuláši

.....a se svatým Mikulášem přišel i krásný anděl se zlatými křídly !

V předvečer svátku sv. Mikuláše se děti přišly podívat do kostela sv. Bartoloměje v Milevsku, kde se mělo uskutečnit tajemné setkání se svatým Mikulášem.Vše se neslo v klidném pokojném duchu, i když ve stejnou dobu probíhala na náměstí mikulášská akce města. Čekání vyplnil milevský děkan P. František Míček, který dětem vyprávěl o životě sv. Mikuláše. Děti dostaly na papíru symboly, které charakterizují sv. Mikuláše, ty si doma mohou vybarvit nebo vystřihnout. Pak po společném volání sv. Mikuláš přišel i s krásným andělem. Vyzval děti, aby postupně přistupovaly, za básničku nebo modlitbičku dostaly dárek. Některé děti pro Mikuláše nakreslily obrázek. Všechny děti byly odměněny a sv. Mikuláš s andělem odešeli za dalšími dětmi, ale slíbil, že se zase za rok vrátí. Balíčky pro děti připravila Farní charita Milevsko, setkání se sv. Mikulášem proběhlo za laskavé podpory P. Františka. Akce se zúčastnilo asi 40 dětí, včetně těch,  které navštěvují Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež sv. Františka z Assisi, v doprovodu sociálních pracovnic.