Jaký byl KONCERT MILOSRDENSTVÍ ?

„Často se projevuje chybná tendence omezovat termín „milosrdná láska“ (la carita`) na solidaritu nebo pouhou humanitární pomoc... Neexistuje však žádná milosrdnější čin­nost, než umožňovat bližnímu účast na radostné zvěsti evangelia a přivádět jej ke vztahu s Bohem.“ Zcela ve smyslu citovaného výňatku z letošního papežského postního poselství se nesl KONCERT MILOSRDENSTVÍ.

 Kdo v neděli 10. března navštívil koncert komorního smíšeného sboru Piccolo coro a smyčcového orchestru Piccola Orchestra v klášterní bazilice, byl zcela jistě příjemně překvapen. Usuzuji tak z reakcí a nadšených ohlasů, které se ke mně dostaly. Sbor založil a od roku 1996 jej řídí dirigent a sbormistr Marek Valášek, který vyučuje na Pražské konzervatoři a na Pedagogické fakultě UK v Praze. Je třeba zdůraznit, že všech 35 účinkujících má svá občanská zaměstnání. Jsou to většinou mladí lidé z Prahy a okolí, nebo ti, kdo v Praze studovali a s Piccolou se nechtějí rozloučit, ani když už  žijí jinde. Pod vedením svého dirigenta a sbormistra  absolvoval sbor a orchestr stovky a stovky vystoupení v Čechách i v zahraničí a realizoval řadu nahrávek na CD. Podle potřeby jednotlivých projektů mohou být rozšiřovány pěvecké i instrumentální řady, takže soubor má ve svém repertoáru pestrou škálu skladeb, od komorních až po velkolepá romantická oratoria. Vokální i instrumentální část souboru vystupuje též se samostatnými programy. Zde v Milevsku jsme měli možnost slyšet náročné skladby umělců jako jsou Giovanni Pierluigi da Palestrina, Jan Bernátek, Petr Eben, Jan Novák, Henry Purcell, Antonín Tučapský, Francis Poulenc nebo Jan Hanuš . Tito vybraní tvůrci uplynulých pěti staletí až do současnosti se věnovali převážně duchovní hudební tvorbě, včetně světově uznávaného skladatele 20.stolení Petra Ebena. Koncert byl nádherný. Poděkování patří umělcům, kteří své vystoupení ve vymrzlém klášteře absolvovali profesionálně v oblecích s motýlky a dirigent byl oblečen ve fraku, tak jak si prostor, skladby i posluchači zaslouží. A k tomu důležitou skutečnost, koncert pojali jako benefiční, takže bez nároku na honorář. Velký dík patří také všem, kdo přišli a zakoupením vstupenky podpořili činnost naší charity. Bylo prodáno celkem 77 vstupenek a několik dalších bylo vyčleněno pro čestné hosty z řad našich dobrovolníků, kteří nám pomáhali.