Houslový virtuóz Ivan Ženatý si přivedl hosta

Houslový virtuóz Ivan Ženatý si přivedl hosta

Farní charita Milevsko oslavila Den charity (připadá na 27.9. na svátek sv. Vincence z Pauly, zakladatele charitního díla) letos pouze koncertem.

Farní charita Milevsko oslavila Den charity (připadá na 27.9. na svátek sv. Vincence z Pauly, zakladatele charitního díla) letos pouze koncertem. Ale na místě jistě není slovo „pouze“, protože koncert, který se uskutečnil v pondělí 17. září v 18 hodin v klášterní bazilice, byl jedinečný, nádherný a velkolepý. To jsou slova, které nám nadšení diváci a posluchači po ukončení koncertu, říkali. Houslista a pedagog Ivan Ženatý měl původně vystoupit sám, ale na poslední chvíli se domluvil s profesorem Stanislavem Boguniou, který účast přislíbil a Ivana Ženatého doprovázel na klavír. Tím se také změnil a obohatil celkový repertoár. Digitální klavír nám laskavě pro tento účel zapůjčil ředitel ZUŠ v Milevsku, Mgr. Vladislav Horek. Odborná kritika, posluchači i hudební kolegové označují Ivana Ženatého za nejvýznamnějšího českého houslistu současnosti, který se zároveň věnuje pedagogické činnosti.

 

Oba umělci hráli s obrovským nasazením a diváci je odměnili dlouhotrvajícím potleskem ve stoje, následovaly přídavky a pak znovu nadšený dlouhotrvající potlesk. Po koncertu, při malém občerstvení v prostorách charity, jsme si uvědomili, že je pravidlem, kdo něco umí, bývá velice skromný. Tak to bylo i v případě obou pánů, skromní, laskaví a velice vstřícní. Určitě do Milevska brzy zase přijedou, to nám slíbiliJ.

A zde jsou skladby, které zazněly:

Robert Schumann: Variace ze Sonáty d moll pro housle a klavír Johann Sebastian Bach: Ciaccona pro housle s klavírním doprovodem Roberta Schumanna Johannes Brahms: Sonáta A dur pro housle a klavír Johannes Brahms: Uherský tanec č.6 Josef Suk: Houslové sólo z Pohádky o Radúzovi a Mahuleně Maurice Ravel: Habanera a La Tzigane pro housle a klavír Přídavky: J. Massenet: Meditace a P.I.Čajkovskij: Podzimní píseň

 

Koncert byl podpořen městem Milevsko z dotace na kulturu. Na vstupném se vybralo 21 tisíc Kč. Prostředky budou použity na dofinancování služeb, které naše charita provozuje. Děkujeme oběma umělcům i všem, kteří na koncert přišli, čímž nás finančně i morálně podpořili, domů si pak odnesli úžasný kulturní zážitek. Takže i všední den se může stát svátečním….

Za FCHM: Alena Růžičková, ředitelka

Související galerie