Hledáme krále!

Hledáme krále!

Přidejte se k nám a podpořte dobrou věc.

Oznamujeme vám, že již tradiční Tříkrálová sbírka se bude konat v Milevsku a v okolních obcích v období od 1. do 14. ledna 2019 (Zákon o veřejných sbírkách č. 117/2001 Sb.). Prosíme o vlídné přijetí koledníků a o štědré dlaně.

Srdečně zveme do našich řad dobrovolníky, kteří nám pomohou s realizací Tříkrálové sbírky (volejte tel. 734 435 162, 739 250 146). Staňte se třetím králem !!!

 

Výtěžek bude použit na dofinancování služeb, které Farní charita provozuje. Je to charitní pečovatelská služba (PHM, opravy aut, s kterými jezdíme k našim uživatelům, jednorázové hygienické prostředky), Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež sv. Františka z Assisi a Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi Rozárka ( na přímou materiální nebo finanční pomoc těm, kteří se ocitli v těžké životní situaci (charitní šatník, potraviny, hyg. potřeby).

Ti, ke komu se naši koledníci nedostanou, nás mohou podpořit na čísle účtu: 193699144/0300.

 

Slavnostní zahájení a požehnání koledníkům proběhne 2.ledna 2019

v 15 hod. v kostele sv.Bartoloměje v Milevsku. Srdečně zveme !

 

Děkujeme, že pomůžete dobré věci !

 

 

Alena Růžičková ředitelka Farní charita Milevsko U Bažantnice 561 39901 Milevsko tel: 734 435 162 , 731 604 444

e-mail: charita.mil@seznam.cz

alena.ruzickova@milevsko.charita.cz