Pomozte pelhřimovské charitě pohybem!

Pomozte pelhřimovské charitě pohybem!

Pro naši pečovatelskou službu jsme získali až 80.000,- Kč od Nadace ČEZ. Výše podpory se však odvíjí od toho, kolik bodů se nám podaří získat prostřednictvím aplikace Pomáhej pohybem. Proto prosíme: zapojte se a hýbejte se pro nás! A sdílejte tuto prosbu dále!

Setkání s P. Dr. Ing. Ladislavem Heryánem, Th. D.

Farní charita Milevsko pořádá 11. 4. 2017 v 19:00 hod. v Latinské škole (Klášter Milevsko) setkání s P. Dr. Ing. Ladislavem Heryánem, Th.D. P. Ladislav Heryán je římskokatolický kněz a řeholník kongregace salesiánů, biblista, hudebník, zpěvák, spisovatel, překladatel, vyučuje a věnuje se mládeži, přednáší na VOŠ JABOK, na Institutu ekumenických studií Evangelické teologické fakulty University Karlovy a bývá označován za pastora undergroundu. Přijďte si společně s námi zpříjemnit večer. Vstupné je dobrovolné. 

Světový den sociální práce 2017: podpora komunit a udržitelnosti prostředí

Světový den sociální práce 2017: podpora komunit a udržitelnosti prostředí

Světový den sociální práce letos připadá na 21. března 2017. Diecézní charita České Budějovice poskytuje služby v oblasti sociální více než čtvrt století. Pomáhá lidem v nouzi na jihu Čech a formou humanitární činnosti působí také v zahraničí. Jednou z činností, na které se zaměřuje, je i podpora komunit.

Postní benefiční koncert v Latinské škole

V sobotu 18.3. se konal v 16 hodin postní koncert v Latinské škole. Zpříjemnit a svátečně nás naladit přijely hned dva sbory - sbor Stříbrné větry a sbor Řekni všem. 

P. Stanislav Brožka novým prezidentem Diecézní charity ČB

P. Stanislav Brožka novým prezidentem Diecézní charity ČB

S platností od 16. 3. 2017 dochází ke změně ve funkci prezidenta a zároveň druhého statutárního zástupce Diecézní charity České Budějovice. Více informací v tomto článku.

Ukliďme Česko

Ukliďme Česko

Cílem akce "Ukliďme Česko" je nejen uklidit naše okolí, ale i mediálně zviditelnit dlouhodobě neřešenou problematiku černých skládek. V roce 2016 se akce zúčastnilo zhruba 85 000  dobrovolníků a sesbíralo téměř 2000 tun odpadů. I my se letos opět zapojíme do úklidu a společnými silami uklídme Milevsko a jeho okolí. Připoj se k nám 4.4.2017 od 14.00 hod. Sraz bude u Nízkoprahového zařízení sv. Františka z Assisi (nízkoprah Fanouš) - Hůrecká cesta 227, Milevsko. Více informací na fb: Fanouš Nízkoprahový. Těšíme se na Vás! 

Postní benefiční koncert

Farní charita Milevsko ve spolupráci s klášterem premonstrátů Milevsko pořádá postní benefiční koncert. Zazní písně s postní tématikou, písně z Taize, anglické lidové písně, spirituály a autorské písně J. Patáka. 

 

Seznam sponzorů, kteří učinili tombolu na 20.plese FCHM  bohatou....

Děkujeme všem, kteří nám darovali ceny do tomboly (nebo finanční příspěvek)!

Jubilejní 20. ples FCHM

Na plese se tančilo po dvacáté......

Výtěžek letošní Tříkrálové sbírky překonal 100 milionů korun. Děkujeme!

Tříkrálové kolednice z Chotče na Pardubicku. Snímek Martina Chvojková

Obsah všech kolednických pokladniček Tříkrálové sbírky 2017 je úředně sečten. Výsledná částka koledy činí obdivuhodných 99,2 milionů Kč, spolu s DMS pak výnos poprvé překročil hodnotu sta milionů korun. To je o téměř 3 miliony více než loni. Výnos sbírky tradičně pomůže v České republice lidem v sociální nouzi, rodinám s dětmi v tísni, lidem s postižením či vážně nemocným, seniorům a dalším ohroženým skupinám obyvatel.