Houslový virtuóz Ivan Ženatý si přivedl hosta

Houslový virtuóz Ivan Ženatý si přivedl hosta

Farní charita Milevsko oslavila Den charity (připadá na 27.9. na svátek sv. Vincence z Pauly, zakladatele charitního díla) letos pouze koncertem.

Bartolomějské posvícení 2018

Bartolomějské posvícení 2018

Tvořící stánek na Bartolomějském posvícení.

Třebonští pišťci v klášterní bazilice

Třebonští pišťci v klášterní bazilice

Třeboňští pišťci

Koncert Oborohu

Oboroh v Milevsku.

Velikonoční jarmark ve Fanoušovi

Velikonoční jarmark ve Fanoušovi

Srdečně Vás zveme na...

21. ples Farní charity Milevsko

21. ples Farní charity Milevsko

3. 2. 2018 se v Milevské DK uskutečnil již 21 ples Farní charity Milevsko...

Tříkrálová sbírka v Milevsku a okolí

Tříkrálová sbírka v Milevsku a okolí

Informace ohledně Tříkrálové sbírky v Milevsku a jeho okolí.

Přání Farní charity Milevsko

Přání Farní charity Milevsko

PF 2018

V lednu startuje Tříkrálová sbírka. Do ulic vyrážejí tisíce koledníků

Tříkrálové foto Martina Chvojková, Choteč.

Hned první lednový den vyrážejí do ulic koledníci Tříkrálové sbírky. Lidem popřejí šťastný nový rok, zazpívají koledu, věnují drobný dárek a poprosí o příspěvek do zapečetěné pokladničky s logem Charity Česká republika. V roce 2017 se vydalo koledovat více než šedesát tisíc dobrovolníků a od dárců získali na pomoc lidem v nouzi přes sto milionů korun. V roce 2018 se sbírka koná již poosmnácté. Její výtěžek je tradičně určen na pomoc seniorům, lidem bez domova, matkám s dětmi v tísni nebo rodinám v tíživé situaci

Vánoční večeře pro lidi bez domova

Vánoční večeře pro lidi bez domova

Každý rok provoní, v těsném předvoji Vánočních svátků, prostory Domu sv. Pavla, vůně cukroví, rybí polévky, kapra a bramborového salátu. Nejinak tomu bylo i letos.