O zážitky nebyla nouze

O zážitky nebyla nouze

 

Od 17.7. do 21.7. se konal na faře v Bernarticích dětský tábor, který je pořádaný Nízkoprahovým zařízením pro děti a mládež při Farní charitě Milevsko. Co vše nás na táboře se čekalo si můžete přečíst v článku...

 

 

V nabitém denním programu bylo spousta aktivit a her zaměřených na cestování kolem světa. Společně jsme prošli Afrikou a luštili jsme hieroglyfy, dále Asií, Amerikou a Evropou. Tam jsme se zaměřili hlavně na Českou republiku a její pamětihodnosti, floru i faunu.

Počasí nám celý týden přálo a tak jsme spoustu času trávili u vody. Celý týden jsme se připravovali na čtvrteční bojovku, a to zejména zocelováním, trénováním a výrobou štítů. Pro některé děti to byl jedinečný zážitek, kdy se trochu bály, ale dokázaly si svoji odvahu.

Mimo jiné jsme v Bernarticích navštívili Husovu kapli, kde je nainstalovaná expozice Hravé peklo. V prvním patře budovy v Táborské ulici si děti prověřily svoji odvahu a v druhém, pohádkovém patře se věnovaly zvídavým úkolům. I přes počáteční strach si děti Hravé peklo užily, expozice byla příjemným zpestřením táborového pobytu.

Farní charita Milevsko organizovala již druhý ročník letního tábora, pro děti ze sociálně slabých rodin je to vítaná možnost, jak může jejich dítě prožít prázdniny ve společenství vrstevníků, sociálních pracovnic i dobrovolníků. Tábor vedli dvě sociální pracovnice a na chodu se podíleli i tři dobrovolníci.

Bc. Jana Hejnová, sociální pracovnice

Související galerie