Nízkoprah Fanouš má nové logo

Nízkoprah Fanouš má nové logo

V pátek 28.4.2017 od 14:00 hod. proběhlo v městské knihovně na dětském oddělení vyhlášení soutěže "Vytvoř nové logo Fanouše". 

Pro děti bylo připravené občerstvení v podobě muffinů a limonády. Hodnotící komise byla složená ze sociálních pracovnic NZDM Fanouš a z dětí, které dorazily na vyhlášení. Každý měl právo říct, jaké logo se mu líbí nejvíce a sociální pracovnice jejich názor započítali. Po sečtení byl vítěz jasný. Vítězem se stal uživatel nízkoprahového zařízení, který nízkoprah pravidelně navštěvuje. Odměnou byl nový tablet, ze kterého měl vítěz velkou radost. 

Související galerie