Co se v klubu děje o pololetních prázdninách?

Co se v klubu děje o pololetních prázdninách?

Zajímá tě, co jsme dělali o prázdninách? Přečti si o tom!

V lednu startuje Tříkrálová sbírka. Do ulic vyrážejí tisíce koledníků

Tříkrálové foto Martina Chvojková, Choteč.

Hned první lednový den vyrážejí do ulic koledníci Tříkrálové sbírky. Lidem popřejí šťastný nový rok, zazpívají koledu, věnují drobný dárek a poprosí o příspěvek do zapečetěné pokladničky s logem Charity Česká republika. V roce 2017 se vydalo koledovat více než šedesát tisíc dobrovolníků a od dárců získali na pomoc lidem v nouzi přes sto milionů korun. V roce 2018 se sbírka koná již poosmnácté. Její výtěžek je tradičně určen na pomoc seniorům, lidem bez domova, matkám s dětmi v tísni nebo rodinám v tíživé situaci

Vánoční večeře pro lidi bez domova

Vánoční večeře pro lidi bez domova

Každý rok provoní, v těsném předvoji Vánočních svátků, prostory Domu sv. Pavla, vůně cukroví, rybí polévky, kapra a bramborového salátu. Nejinak tomu bylo i letos.

Mikuláši přišli dva...

Mikuláši přišli dva...

Tradiční návštěva Mikuláše a anděla pořádaná Farní charitou Milevsko.

Prosincový program ve Fanoušovi

Prosincový program ve Fanoušovi

I v zimě se tu děje spousta věcí!

Když tvoříme my... My v nízkoprahu

Když tvoříme my... My v nízkoprahu

Nevíš co doma s volným časem? Přijď s námi tvořit!

Setkání se sv. Mikulášem

Setkání se sv. Mikulášem

Farní charita Milevsko Vás zve na setkání se sv. Mikulášem.

O zážitky nebyla nouze

O zážitky nebyla nouze

 

Od 17.7. do 21.7. se konal na faře v Bernarticích dětský tábor, který je pořádaný Nízkoprahovým zařízením pro děti a mládež při Farní charitě Milevsko. Co vše nás na táboře se čekalo si můžete přečíst v článku...

 

Roztanči s námi léto

Roztanči s námi léto

Na prázdniny jsme si připravili do nízkoprahu Fanouš (Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež v Hůrecké cestě 227, při Farní charitě Milevsko) pár novinek!  Čtěte více v článku. 

Péče o pleť - Krok za krokem

Péče o pleť - Krok za krokem

Zajímavá přednáška pro děti a mládež od 6-26 let.