Den charity - 2016

Letošní oslavy Dne charity probíhaly ve třech částech. První a nejnáročnější byl v neděli 11. září koncert chlapeckého sboru BONI PUERI - viz samostatný článek a fotky.

Druhou částí potěšil Den otevřených dveří v nízkoprahu Fanouš  22.9., zde čekalo na návštěvníky malé občerstvení a sociální pracovnice, které podávaly zájemcům informace o našich službách a projektech.

Závěrečnou akcí bylo úterní sportovní odpoledne (27.9.), na jehož závěru se opékaly špekáčky a přišli se k nám podívat rodiče i prarodiče některých dětí. Nechybělo ani pro ně malé občerstvení.

     Den charity se slaví okolo svátku sv. Vincence z Pauly (27.9.), zakladatele charitního díla. Je jednou z možností, jak seznámit širokou veřejnost s našimi službami.