Adventní rozjímání s P. Janem Böhmem

Adventní čas by neměl být uspěchaný a nabitý stresem z nesplněných úkolů. O krásné rozjímání nad Matoušovým evangeliem a o dějinách spásy se s posluchači rozdělil v neděli 11. prosince 2016 v sále Latinské školy v klášteře v Milevsku P. Jan Böhm. Citaci z Bible, své úvahy i vyprávění prokládal písničkami. Přes svoji zdravotní indispozici vydal obdivuhodný  výkon, takže všichni odcházeli s úsměvem na rtech a duševně osvěženi.

Děkujeme a těšíme se někdy opět na shledanou, milý P. Böhme !