Radosti a novinky z Farní charity Milevsko

Drazí přátelé,
rádi bychom se s vámi podělili o naše radosti i úspěchy, jimiž se v poslední době těšíme.

Dostali jsme tu čest, stát se 8. 6. 2017 členy Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR (dále jen APSS). Jedná se o profesní organizaci, sídlící v Táboře, která sdružuje poskytovatele sociálních služeb v celé ČR. Úkolem APSS je hájit zájmy svých členů, sprostředkovávat vědecké a výzkumné poznatky, vyvíjet studijní, dokumentační, vzdělávací a publikační materiály. Tyto informace nám slouží k našemu profesionálnímu růstu a vzdělávání, na jehož základě jsme schopni poskytovat svým klientům nadstandardní služby a péči v jejich domácím prostředí. Členství v APSS naší organizaci též otvírá mnoho možností např. spolupodílet se na připomínkování zákonů, vyhlášek a předpisů a stát se tak aktivními ve spoluvytváření lepších životních podmínek v naší zemi, a dále máme možnost se podílet i na mezinárodních, celostátních a regionálních projektech, které nám mohou jako společnosti být velice prospěšné.
V dubnu jsme se zaměřili na zkvalitnění služby zajištění a rozvozu jídel a to ve formě postupné obměny obyčejných jídlonosičů za termonosiče, které nám umožní dovážet nezávadné jídlo ke klientům v té nejvyšší kvalitě v zákonem stanovené teplotě. Též jsme zakoupily čtyři potravinové teploměry značky Testo 103, jimiž kontrolujeme, zda jídlo, které předáváme našim klientům, splňuje zákonné podmínky.
Obrazem toho, že naše práce je odváděna na vysoké profesionální a především na lidské úrovni je to, že nás o pomoc a péči žádá více a více klientů. Jsme velice rádi, že si nás vybrali, abychom jim mohli být nápomocni v řešení jejich tíživé životní situace, či jim pomoci v péči o jejich osobu, tzn. pomoc s hygienou, oblékáním, nákupy, úklidem nebo jen přátelským rozhovorem. Tímto vám všem nabízíme svou pomocnou ruku. Jsme tu, drazí přátelé, pro vás, aby jste mohli zůstat doma a přitom bylo o vás postaráno.

Bc. Lucie Vachová, DiS., sociální pracovnice terénní pečovatelské služby
Farní charita Milevsko