Povodně 2013  a pomoc Farní charity Milevsko

Povodně 2013  a pomoc Farní charity Milevsko

Jak pomáháme

 

     V pondělí 3.6.2013 byl kontaktován starosta Milevska Bc. Zdeněk Herout a krizový štáb,  s nabídkou pomoci rodinám, které byly postiženi povodní. Stejně tak byl kontaktován starosta Slabčic. Oslovili jsme starostu Božetic (obec u Milevska), kde byly záplavy velké, nejhůře na tom byl mlýn Kvěchov. Po sociálním šetření, kdy hladina vody dosahovala v přízemí domu do výše 75 cm), hned po opadnutí vody v úterý 4.6. jsme nakoupily nářadí (kovové hrábě, lopaty, košťata) a úklidové a desinfekční prostředky (kbelíky, hadry, rukavice, Savo….), pytle a pitnou vodu. Po domluvě s Dobrovolnickým centrem DCH v Č. Budějovicích se podařilo zkoordinovat i pomoc čtyř dobrovolníků, kteří přijeli pomáhat s úklidem okolí domu - dnes, ve čtvrtek. Pan starosta i postižená rodina velice ocenili rychlou pomoc charity.

Starosta Slabčic oznámil postižení povodní rodiny v Březí (OÚ Slabčice). Po místním sociálním šetření jsme zjistili, že příval vody z polí zcela znečistil studnu a vodárnu, kde shořel darling. V domě žije matka samoživitelka s pěti dětmi. Je závislá na sociálních dávkách, v rozvodovém řízení a nemá žádné finanční rezervy. Nemůže ani prát, protože neteče voda. Obec zajistila cisternu vody a již dvakrát celou studnu vyčerpala, je nasazeno kalové čerpadlo. Je nutné vyčistit vodárnu a koupit nové zařízení. Budeme se snažit najít fin.prostředky. Jako rychlou pomoc zoufalá žena ocenila velký rodinný nákup (pitnou vodu, mléko, mouku, cukr, pleny, prášek na praní, čistici a úklidové prostředky a naplnění 10 kg plyn. bomby). Zároveň jsme dodali nějaké oblečení, lůžkoviny a hračky (ze sbírek). Zdi domu jsou uvnitř mokré. Děti (4 kluci) jsou ve věku od půl roku do osmi let (nejstarší dcera žije u babičky).

V obci Velká (ORP Milevsko) budeme dodávat do rodinného domu příští týden vysoušeč, máme již domluveno se skladem ve Veselí, kam dorazily vysoušeče z Olomouce. V této obci je kontaminováno asi sedm studní, problém řeší hasiči a krizový štáb Města.

Nabízíme postiženým další pomoc, kontaktujte nás  !

Případně nabídku pomoci můžete adresovat na naši charitu – Farní charita Milevsko, U Bažantnice 561, tel. 734 435 162 (čisticí a úklidové prostředky, balenou vodu nebo fin. prostředky).