Poskytujeme terénní pečovatelskou službu a sociální služby prevence. Vítáme vás na našich stránkách !

Povodně 2013  a pomoc Farní charity Milevsko

Povodně 2013  a pomoc Farní charity Milevsko

Jak pomáháme

 

     V pondělí 3.6.2013 byl kontaktován starosta Milevska Bc. Zdeněk Herout a krizový štáb,  s nabídkou pomoci rodinám, které byly postiženi povodní. Stejně tak byl kontaktován starosta Slabčic. Oslovili jsme starostu Božetic (obec u Milevska), kde byly záplavy velké, nejhůře na tom byl mlýn Kvěchov. Po sociálním šetření, kdy hladina vody dosahovala v přízemí domu do výše 75 cm), hned po opadnutí vody v úterý 4.6. jsme nakoupily nářadí (kovové hrábě, lopaty, košťata) a úklidové a desinfekční prostředky (kbelíky, hadry, rukavice, Savo….), pytle a pitnou vodu. Po domluvě s Dobrovolnickým centrem DCH v Č. Budějovicích se podařilo zkoordinovat i pomoc čtyř dobrovolníků, kteří přijeli pomáhat s úklidem okolí domu - dnes, ve čtvrtek. Pan starosta i postižená rodina velice ocenili rychlou pomoc charity.

Starosta Slabčic oznámil postižení povodní rodiny v Březí (OÚ Slabčice). Po místním sociálním šetření jsme zjistili, že příval vody z polí zcela znečistil studnu a vodárnu, kde shořel darling. V domě žije matka samoživitelka s pěti dětmi. Je závislá na sociálních dávkách, v rozvodovém řízení a nemá žádné finanční rezervy. Nemůže ani prát, protože neteče voda. Obec zajistila cisternu vody a již dvakrát celou studnu vyčerpala, je nasazeno kalové čerpadlo. Je nutné vyčistit vodárnu a koupit nové zařízení. Budeme se snažit najít fin.prostředky. Jako rychlou pomoc zoufalá žena ocenila velký rodinný nákup (pitnou vodu, mléko, mouku, cukr, pleny, prášek na praní, čistici a úklidové prostředky a naplnění 10 kg plyn. bomby). Zároveň jsme dodali nějaké oblečení, lůžkoviny a hračky (ze sbírek). Zdi domu jsou uvnitř mokré. Děti (4 kluci) jsou ve věku od půl roku do osmi let (nejstarší dcera žije u babičky).

V obci Velká (ORP Milevsko) budeme dodávat do rodinného domu příští týden vysoušeč, máme již domluveno se skladem ve Veselí, kam dorazily vysoušeče z Olomouce. V této obci je kontaminováno asi sedm studní, problém řeší hasiči a krizový štáb Města.

Nabízíme postiženým další pomoc, kontaktujte nás  !

Případně nabídku pomoci můžete adresovat na naši charitu – Farní charita Milevsko, U Bažantnice 561, tel. 734 435 162 (čisticí a úklidové prostředky, balenou vodu nebo fin. prostředky).

Za vaši pomoc děkujeme !
 

Jak nám můžete pomoci?

Jak nám můžete pomoci?

Jak můžete pomoci

Potřebujeme Vaši duchovní i praktickou podporu, která může mít mnoho podob. Za každou z nich jsme vděčni a přijímáme ji jako nesamozřejmý dar. Pokud chcete naší charitě pomoci, můžete např.:

  • Darovat finance (č.ú. 193699144/0300)
  • Věnovat věcný dar
  • Nabídnout svou dobrovolnou práci
  • Poskytnout zdarma zboží, materiál, služby
  • Zprostředkovat užitečné kontakty
  • Předat dobrý nápad, navrhnout novou iniciativu

Samozřejmostí je pro nás uzavření darovací smlouvy s každým dárcem a presentace sponzorů v médiích, v propagačních materiálech, výroční zprávě apod..

Děkujeme !

 
 
Terénní pečovatelská služba

Terénní pečovatelská služba nabízí pomoc Vám nebo Vašim blízkým, kteří již nemohou sami zvládnout péči o sebe a svoji domácnost. Poskytujeme pomoc s hygienou, úklidem domácnosti, vyřizování různých pochůzek, doprovod, zajištění a podání jídla a další činnosti dle požadavku klienta. Vše je ošetřeno smlouvou, potřeby a cíle uživatele služby jsou zaznamenány v individuálním plánu. Naše pracovnice v sociálních službách jsou profesionální a lidské, kromě Zákona o soc. službách se řídí Kodexem Charity ČR. Kontakt: 775 028 636 nebo 734 435 162

Pomáháme, abyste i přes vyšší věk nebo neduhy neztratili odvahu a chuť žít !