VÍME AKTUÁLNĚ!

Tříkrálová sbírka podpoří sociální služby prevence

Farní charita Milevsko ukončila Tříkrálovou sbírku rozpečetěním 45 pokladniček na MěÚ Milevsko ve čtvrtek 12. ledna 2017 (7 pokladniček nebylo použitých). Celková částka 100.520,- Kč (což je o 5.562,-  Kč méně  než v loňském roce) byla odeslána na účet Charity Česká republika. Máme velikou radost, že jsme opět překonali stotisícovou hranici v historii TS na Milevsku.

Dar VDV-Nadace Olgy Havlové pomáhá...

V prosinci roku 2016 jsme obdrželi od VDV Nadace Olgy Havlové dar ve výši 30 tis. korun (program Senior). Za tyto peníze jsme nakoupili karty na tankování pohonných hmot. Tento dar nám pomůže překlenout začátek roku, kdy pečovatelská terénní služba ještě není dotačně podpořena a auta za klienty jezdit musí! Děkujeme !

60. narozeniny - Jarka Šiková

  V pondělí 30.ledna oslavila 60.narozeniny dlouholetá a zakládající členka Farní charity Milevsko Jaroslava Šiková. V této organizaci pracuje již od jejího vzniku, od roku 1999, kdy byla milevská charita založena s vlastní právní subjektivitou. Jaroslava Šiková zde však pracovala ještě dříve, v úplných začátcích vzniku naší charity. Všechny roky se věnovala a stále se věnuje terénní pečovatelské službě. Uživatelé služby i kolegyně v práci ji mají rádi, protože je velice obětavá, pracovitá. zodpovědná a do své práce dává i kus srdce. Křesťanské hodnoty jsou jí výzvou i posilou do každodenní práce.
Přejeme jí do dalších let Boží požehnání, mnoho lásky a zdraví, spokojenost doma i v práci. Za vše, co pro vznik a rozvoj místní charity udělala, patří Jarce Šikové veliký dík !
 
Za celou Farní charitu Milevsko
 
20170130_142009

Tříkrálová sbírka v Milevsku a okolí

Požehnání koledníkům udělí milevský děkan P. Mikuláš  v pondělí 2. ledna 2017 před kostelem sv. Bartoloměje v Milevsku v 15 hodin.  Posvětí také křídu, se kterou koledníci na dveře napíší požehnání. Pak se skupinky koledníků rozběhnou na všechny strany. PŘIJĎTE NÁS na náměstí PODPOŘIT, MŮŽETE BÝT PRVNÍ PRÁVĚ VY, KDO VLOŽÍ SVŮJ DAR DO ZAPEČETĚNÉ POKLADNIČKY !!!

Hledáme zájemce, kteří nám chtějí pomáhat koledovat. Vedoucí skupinek i děti. Pro více informací volejte 734 435 162 nebo přijďte do kanceláře FCHM, U Bažantice 561, Milevsko.

Koncert BONI PUERI předčil všechna očekávání

V neděli 11.září odpoledne se uskutečnil v milevské klášterní bazilice Navštívení Panny Marie  benefiční koncert světoznámého chlapeckého sboru BONI PUERI. Koncert překonal všechny naše představy a podle reakcí návštěvníků se jednalo o jedinečný a úžasný zážitek. Dobrovolné vstupné nám přineslo 30.540,- Kč, které pomohou dofinancovat sociální služby prevence - Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež a Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Děkujeme čtyřiceti účinkujícím chlapcům i panu řediteli ZUŠ, pánům sbormistrovi i klavíristovi za jejich čas, když v horkém dnu obsolvovali téměř 500 km (dvě cesty) z Hradce Králové do Milevska.

Ukliďme svět - ukliďme Česko

Nízkoprah Fanouš se zapojil do celorepublikové akce s názvem Ukliďme svět - ukliďme Česko. Uživatelé této sociální služby, spolu s několika maminkami z Rozárky vyrazili uklízet park Bažantnici a cestu na Vinicích - ve středu 13.4.2016. Na trase dlouhé cca 3 km nasbírali celkem deset velkých pytlů odpadků, dva stočené velké koberce, bezpočet železných podivností (trubky, roury,části karoserie z aut apod.). Záhadou pro všechny byl dlouhý kabel u ohniště na Vinicích, který téměř neměl konce:). Po ukončení úklidové akce bylo pro všechny zúčastněné dobrovolníky nachystáno opékání buřtů na dvorku v nízkoprahu Fanouš. Akce byla vydařená, a proto se do ní v dalším roce zapojíme opětovně! My uklidíme ČESKO!!!

Kostýmy, pláště, obleky - pro koledníky !

Prosíme šikovné dobrovolnice, které by nám pomohly v průběhu roku ušít nějaké kostýmy nebo pláště pro koledníky Tříkrálové sbírky. Potřebovali bychom univerzální velikosti, nejlépe pláště okolo ramen s tunýlkem a tkalounem. Látky mohou být různé, třeba bílá prostěradla, různé dekoračky, fantazii se meze nekladou. Pláště mohou být různě ozdobeny třeba obšitím brokátem, plyšem nebo nějakým zbytkem látky. Kostýmy mohou být pestré, vždyť králové (mudrci) byli z orientu :-). Pro další informace - tel.: 734 435 162. Děkujeme !

Výstava Andělská tvář pokračuje

...část obrázků uvidíte v domě kultury v Milevsku - viz tento odkaz: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.962685823824169.1073741868.667261023366652&type=3

Záměry Tříkrálové sbírky v lednu 2016 na jihu Čech

Každá charita, příp. farnost, která v daném místě organizuje Tříkrálovou sbírku, si může zvolit účel, na který peníze ze sbírky využije. Jednotlivé záměry sbírky na jihu Čech za Charity a farnosti naleznete zde.

Dar z Nadace VDV O.Havlové

V letošním roce jsme obdrželi od Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové finanční dar ve výši 20.000,- Kč. S pomocí tohoto příspěvku jsme pořídili pro naši terénní pečovatelskou službu malé auto Fiat Seicento. Celková cena činila 27 tis. Kč. Tento rozdíl, tj. 7 tis. Kč byl z výtěžku Tříkrálové sbírky. Děkujeme !

Program v klubu maminek Rozárka

Program v klubu maminek Rozárka

Co nás čeká v dubnu? 

Program na duben

Program na duben

Máme tu duben!

Setkání s P. Dr. Ing. Ladislavem Heryánem, Th. D.

Farní charita Milevsko pořádá 11. 4. 2017 v 19:00 hod. v Latinské škole (Klášter Milevsko) setkání s P. Dr. Ing. Ladislavem Heryánem, Th.D. P. Ladislav Heryán je římskokatolický kněz a řeholník kongregace salesiánů, biblista, hudebník, zpěvák, spisovatel, překladatel, vyučuje a věnuje se mládeži, přednáší na VOŠ JABOK, na Institutu ekumenických studií Evangelické teologické fakulty University Karlovy a bývá označován za pastora undergroundu. Přijďte si společně s námi zpříjemnit večer. Vstupné je dobrovolné. 

Světový den sociální práce 2017: podpora komunit a udržitelnosti prostředí

Světový den sociální práce 2017: podpora komunit a udržitelnosti prostředí

Světový den sociální práce letos připadá na 21. března 2017. Diecézní charita České Budějovice poskytuje služby v oblasti sociální více než čtvrt století. Pomáhá lidem v nouzi na jihu Čech a formou humanitární činnosti působí také v zahraničí. Jednou z činností, na které se zaměřuje, je i podpora komunit.

Postní benefiční koncert v Latinské škole

V sobotu 18.3. se konal v 16 hodin postní koncert v Latinské škole. Zpříjemnit a svátečně nás naladit přijely hned dva sbory - sbor Stříbrné větry a sbor Řekni všem. 

Ukliďme Česko

Ukliďme Česko

Cílem akce "Ukliďme Česko" je nejen uklidit naše okolí, ale i mediálně zviditelnit dlouhodobě neřešenou problematiku černých skládek. V roce 2016 se akce zúčastnilo zhruba 85 000  dobrovolníků a sesbíralo téměř 2000 tun odpadů. I my se letos opět zapojíme do úklidu a společnými silami uklídme Milevsko a jeho okolí. Připoj se k nám 4.4.2017 od 14.00 hod. Sraz bude u Nízkoprahového zařízení sv. Františka z Assisi (nízkoprah Fanouš) - Hůrecká cesta 227, Milevsko. Více informací na fb: Fanouš Nízkoprahový. Těšíme se na Vás! 

Beseda s Mgr. Jaromírem Baslerem

Beseda s Mgr. Jaromírem Baslerem

Zveme Vás na přednášku o "Vztahové agresi", která je volným pokračováním na přednášku o "Vzájemné komunikaci". Přednáška se bude týkat vztahové agrese, bariér v komunikaci, které stavíme mezi sebe a také, jak přispět k porozumění. Přednáška se uskuteční 11. 4. 2017 od 10:30hod. v nízkoprahovém zařízení Fanouš (Hůrecká cesta 227, Milevsko). Přednáší psychoterapeut Mgr. Jaromír Basler. Více informací na fb: Klub maminek Rozárka. Vstupné je dobrovolné.

Vznikne nové logo?

Vznikne nové logo?

 

Nízkoprah Fanouš zve v březnu všechny šikovné děti a mládež (do 26 let)  na další skvělou akci. Bude vyhlášena výtvarná soutěž s názvem: „Vytvoř nové logo Fanouše“. Cílem této soutěže bude vytvořit nové logo, které se pak bude objevovat na všech propagačních materiálech Nízkoprahového zařízení Fanouš.

Postní benefiční koncert

Farní charita Milevsko ve spolupráci s klášterem premonstrátů Milevsko pořádá postní benefiční koncert. Zazní písně s postní tématikou, písně z Taize, anglické lidové písně, spirituály a autorské písně J. Patáka. 

 

Program na březen

Program na březen

Březen je tady.

TS 2017

Den charity - 2016

Koncert BONI PUERI