Poskytujeme terénní pečovatelskou službu a služby prevence. Vítáme vás na našich stránkách !

VÍME AKTUÁLNĚ!

Tříkrálová sbírka podpoří sociální služby prevence

Farní charita Milevsko ukončila Tříkrálovou sbírku rozpečetěním 45 pokladniček na MěÚ Milevsko ve čtvrtek 12. ledna 2017 (7 pokladniček nebylo použitých). Celková částka 100.520,- Kč (což je o 5.562,-  Kč méně  než v loňském roce) byla odeslána na účet Charity Česká republika. Máme velikou radost, že jsme opět překonali stotisícovou hranici v historii TS na Milevsku.

Dar VDV-Nadace Olgy Havlové pomáhá...

V prosinci roku 2016 jsme obdrželi od VDV Nadace Olgy Havlové dar ve výši 30 tis. korun (program Senior). Za tyto peníze jsme nakoupili karty na tankování pohonných hmot. Tento dar nám pomůže překlenout začátek roku, kdy pečovatelská terénní služba ještě není dotačně podpořena a auta za klienty jezdit musí! Děkujeme !

60. narozeniny - Jarka Šiková

  V pondělí 30.ledna oslavila 60.narozeniny dlouholetá a zakládající členka Farní charity Milevsko Jaroslava Šiková. V této organizaci pracuje již od jejího vzniku, od roku 1999, kdy byla milevská charita založena s vlastní právní subjektivitou. Jaroslava Šiková zde však pracovala ještě dříve, v úplných začátcích vzniku naší charity. Všechny roky se věnovala a stále se věnuje terénní pečovatelské službě. Uživatelé služby i kolegyně v práci ji mají rádi, protože je velice obětavá, pracovitá. zodpovědná a do své práce dává i kus srdce. Křesťanské hodnoty jsou jí výzvou i posilou do každodenní práce.
Přejeme jí do dalších let Boží požehnání, mnoho lásky a zdraví, spokojenost doma i v práci. Za vše, co pro vznik a rozvoj místní charity udělala, patří Jarce Šikové veliký dík !
 
Za celou Farní charitu Milevsko
 
20170130_142009

Tříkrálová sbírka v Milevsku a okolí

Požehnání koledníkům udělí milevský děkan P. Mikuláš  v pondělí 2. ledna 2017 před kostelem sv. Bartoloměje v Milevsku v 15 hodin.  Posvětí také křídu, se kterou koledníci na dveře napíší požehnání. Pak se skupinky koledníků rozběhnou na všechny strany. PŘIJĎTE NÁS na náměstí PODPOŘIT, MŮŽETE BÝT PRVNÍ PRÁVĚ VY, KDO VLOŽÍ SVŮJ DAR DO ZAPEČETĚNÉ POKLADNIČKY !!!

Hledáme zájemce, kteří nám chtějí pomáhat koledovat. Vedoucí skupinek i děti. Pro více informací volejte 734 435 162 nebo přijďte do kanceláře FCHM, U Bažantice 561, Milevsko.

Koncert BONI PUERI předčil všechna očekávání

V neděli 11.září odpoledne se uskutečnil v milevské klášterní bazilice Navštívení Panny Marie  benefiční koncert světoznámého chlapeckého sboru BONI PUERI. Koncert překonal všechny naše představy a podle reakcí návštěvníků se jednalo o jedinečný a úžasný zážitek. Dobrovolné vstupné nám přineslo 30.540,- Kč, které pomohou dofinancovat sociální služby prevence - Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež a Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Děkujeme čtyřiceti účinkujícím chlapcům i panu řediteli ZUŠ, pánům sbormistrovi i klavíristovi za jejich čas, když v horkém dnu obsolvovali téměř 500 km (dvě cesty) z Hradce Králové do Milevska.

Ukliďme svět - ukliďme Česko

Nízkoprah Fanouš se zapojil do celorepublikové akce s názvem Ukliďme svět - ukliďme Česko. Uživatelé této sociální služby, spolu s několika maminkami z Rozárky vyrazili uklízet park Bažantnici a cestu na Vinicích - ve středu 13.4.2016. Na trase dlouhé cca 3 km nasbírali celkem deset velkých pytlů odpadků, dva stočené velké koberce, bezpočet železných podivností (trubky, roury,části karoserie z aut apod.). Záhadou pro všechny byl dlouhý kabel u ohniště na Vinicích, který téměř neměl konce:). Po ukončení úklidové akce bylo pro všechny zúčastněné dobrovolníky nachystáno opékání buřtů na dvorku v nízkoprahu Fanouš. Akce byla vydařená, a proto se do ní v dalším roce zapojíme opětovně! My uklidíme ČESKO!!!

Kostýmy, pláště, obleky - pro koledníky !

Prosíme šikovné dobrovolnice, které by nám pomohly v průběhu roku ušít nějaké kostýmy nebo pláště pro koledníky Tříkrálové sbírky. Potřebovali bychom univerzální velikosti, nejlépe pláště okolo ramen s tunýlkem a tkalounem. Látky mohou být různé, třeba bílá prostěradla, různé dekoračky, fantazii se meze nekladou. Pláště mohou být různě ozdobeny třeba obšitím brokátem, plyšem nebo nějakým zbytkem látky. Kostýmy mohou být pestré, vždyť králové (mudrci) byli z orientu :-). Pro další informace - tel.: 734 435 162. Děkujeme !

Výstava Andělská tvář pokračuje

...část obrázků uvidíte v domě kultury v Milevsku - viz tento odkaz: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.962685823824169.1073741868.667261023366652&type=3

Záměry Tříkrálové sbírky v lednu 2016 na jihu Čech

Každá charita, příp. farnost, která v daném místě organizuje Tříkrálovou sbírku, si může zvolit účel, na který peníze ze sbírky využije. Jednotlivé záměry sbírky na jihu Čech za Charity a farnosti naleznete zde.

Dar z Nadace VDV O.Havlové

V letošním roce jsme obdrželi od Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové finanční dar ve výši 20.000,- Kč. S pomocí tohoto příspěvku jsme pořídili pro naši terénní pečovatelskou službu malé auto Fiat Seicento. Celková cena činila 27 tis. Kč. Tento rozdíl, tj. 7 tis. Kč byl z výtěžku Tříkrálové sbírky. Děkujeme !

Seznam sponzorů, kteří učinili tombolu na 20.plese FCHM  bohatou....

Děkujeme všem, kteří nám darovali ceny do tomboly (nebo finanční příspěvek)!

Jubilejní 20. ples FCHM

Na plese se tančilo po dvacáté......

Senioři na návštěvě v prostorách charity

Naše terénní pečovatelská služba pomáhá zvládat obtíže stáří mnoha seniorům. Před Vánocemi jsme se rozhodli, že by se alespoň někteří naši klienti (příp. jejich rodinní příslušníci) mohli podívat k nám do prostor charity a strávit tam příjemné odpoledne (v pondělí 12.12.16).

Prázdninový tábor nízkoprahu Fanouš

Prázdninové společenství na faře, pomoc dobrovolníků, maximální individuální práce s jednotlivými dětmi, spousta aktivit, zážitků, odměny, diplomy, dobrodružství, výlety, koupání, táborák.....takový byl první letní tábor nízkoprahu Fanouš !

S Rozárkou do školy

Pomoc předškolním dětem ze sociálně slabého prostředí, dětem s problémy ....

program FEAD

Pomáháme potřebným

Sv. Martin přijel i letos

V duchu křesťanské legendy naše charita uspořádala i letos, právě na svátek sv. Martina setkání dětí, rodičů i prarodičů. Vše začalo u kašny na 1.nádvoří milevského kláštera.....

Akce v terénu - Fanouš zabodoval !

V pátek 16.10. od 13 do 16 hodin jsme oslovili mladistvé, kteří se scházejí na Hůrkách- jak to dopadlo?

Jak jsme oslavili Den charity v Milevsku

Přátelská atmosféra a setkání - to byl den charity v Milevsku

Fanouš vítězil

Do nízkoprahu Fanouš chodí šikovné děti

TS 2017

Den charity - 2016

Koncert BONI PUERI

Postní koncert

Zveme vás na koncert sboru Stříbrné větry (z Písecka) a sboru Řekni všem (z Pelhřimovska). Jak se mladým umělcům podaří jejich už v pořadí čtvrtý společný koncert se můžete přesvědčit sami......

Místo: Milevsko, 1.nádvoří kláštera - Latinská škola
Termín: 18. 3. 2017, 16:00 — 18. 3. 2017, 17:00
 

Výtvarná soutěž

Výtvarná_soutěž_2017

 

 
 

Program_únor_2017_-_tisk

 
 

Klub maminek Rozárka

 
 

 
 

 
 
Pomáhejte s námi

Jak můžete pomáhat? Celoročně sbíráme nepotřebné dioptrické brýle, víčka od PET lahví, poštovní známky (vystřižené cca s centimetrovým okrajem). A naše trpělivé dobrovolné pletařky pletou z bílé příze Sněhurka obvazy pro malomocné. Jestliže se chcete přidat, můžete nás kontaktovat mailem (charita.mil@centrum.cz) nebo telefonem 734 435 162. Můžete nás také navštívit v kanceláři charity na 1.nádvoří kláštera pod Latinskou školou. Aby toho nebylo málo :-)))), tak můžete věnovat dětem do nízkoprahu- do klubu Fanouš v Hůrecké cestě v Milevsku - pastelky, tempery, papíry, různé odstřižky, knoflíky......vše, co by se mohlo hodit ke tvoření a malování nebo ručním pracem. Kromě toho v tomto klubu každou středu probíhá od 13 hodin tvoření pro mladší děti - již od šesti let. Přijďte a uvidíte !!!

P o m á h e j t e p o m á h a t ! ! !

 
 

Oznamujeme, že v prostorách charity jsme zavedli novou službu - šatník. Celoročně si zde mohou potřební spoluobčané vybrat zdarma různé druhy oděvů a obuvi. Zvláště pak máme hodně dětského oblečení.
Těšíme se, že vám můžeme pomoci, přijďte !!!
Předejte, prosím, tuto informaci těm, kteří nemají možnost sledovat naše webové stránky a mohli by mít zájem o tuto službu. Děkujeme.

Oděvy z charitního šatníku čekají na nové majitele !

 
 
Moudra
 

 

 

Na Zemi je jen jeden problém, jen jediný. Vrátit lidem duchovní smysl. Smysl duchovního neklidu. Nelze žít jen pro ledničky, politiku, karty a křížovky...  

 

 

 

Kdo chce - hledá způsob, kdo nechce - hledá důvod.

 
Za vaši pomoc děkujeme !
 

Jak nám můžete pomoci?

Jak nám můžete pomoci?

Jak můžete pomoci

Potřebujeme Vaši duchovní i praktickou podporu, která může mít mnoho podob. Za každou z nich jsme vděčni a přijímáme ji jako nesamozřejmý dar. Pokud chcete naší charitě pomoci, můžete např.:

  • Darovat finance (č.ú. 193699144/0300)
  • Věnovat věcný dar
  • Nabídnout svou dobrovolnou práci
  • Poskytnout zdarma zboží, materiál, služby
  • Zprostředkovat užitečné kontakty
  • Předat dobrý nápad, navrhnout novou iniciativu

Samozřejmostí je pro nás uzavření darovací smlouvy s každým dárcem a presentace sponzorů v médiích, v propagačních materiálech, výroční zprávě apod..

Děkujeme !

 
 
Terénní pečovatelská služba

Terénní pečovatelská služba nabízí pomoc Vám nebo Vašim blízkým, kteří již nemohou sami zvládnout péči o sebe a svoji domácnost. Poskytujeme pomoc s hygienou, úklidem domácnosti, vyřizování různých pochůzek, doprovod, zajištění a podání jídla a další činnosti dle požadavku klienta. Vše je ošetřeno smlouvou, potřeby a cíle uživatele služby jsou zaznamenány v individuálním plánu. Naše pracovnice v sociálních službách jsou profesionální a lidské, kromě Zákona o soc. službách se řídí Kodexem Charity ČR. Kontakt: 775 028 636 nebo 734 435 162

Pomáháme, abyste i přes vyšší věk nebo neduhy neztratili odvahu a chuť žít !