Poskytujeme terénní pečovatelskou službu a služby prevence. Vítáme vás na našich stránkách !

VÍME AKTUÁLNĚ!

Odstávka webu ve středu 27. dubna

Ve středu 27. dubna 2016 dojde k odstávce webu z důvodu přechodu na novou verzi redakčního systému.

Webové stránky nebudou funkční v době od 8:00 ráno nejpozději do 16:00 odpoledne.

Za vzniklé nepříjemnosti se omlouváme.

Ukliďme svět - ukliďme Česko

Nízkoprah Fanouš se zapojil do celorepublikové akce s názvem Ukliďme svět - ukliďme Česko. Uživatelé této sociální služby, spolu s několika maminkami z Rozárky vyrazili uklízet park Bažantnici a cestu na Vinicích - ve středu 13.4.2016. Na trase dlouhé cca 3 km nasbírali celkem deset velkých pytlů odpadků, dva stočené velké koberce, bezpočet železných podivností (trubky, roury,části karoserie z aut apod.). Záhadou pro všechny byl dlouhý kabel u ohniště na Vinicích, který téměř neměl konce:). Po ukončení úklidové akce bylo pro všechny zúčastněné dobrovolníky nachystáno opékání buřtů na dvorku v nízkoprahu Fanouš. Akce byla vydařená, a proto se do ní v dalším roce zapojíme opětovně! My uklidíme ČESKO!!!

Kostýmy, pláště, obleky - pro koledníky !

Prosíme šikovné dobrovolnice, které by nám pomohly v průběhu roku ušít nějaké kostýmy nebo pláště pro koledníky Tříkrálové sbírky. Potřebovali bychom univerzální velikosti, nejlépe pláště okolo ramen s tunýlkem a tkalounem. Látky mohou být různé, třeba bílá prostěradla, různé dekoračky, fantazii se meze nekladou. Pláště mohou být různě ozdobeny třeba obšitím brokátem, plyšem nebo nějakým zbytkem látky. Kostýmy mohou být pestré, vždyť králové (mudrci) byli z orientu :-). Pro další informace - tel.: 734 435 162. Děkujeme !

Výstava Andělská tvář pokračuje

...část obrázků uvidíte v domě kultury v Milevsku - viz tento odkaz: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.962685823824169.1073741868.667261023366652&type=3

Záměry Tříkrálové sbírky v lednu 2016 na jihu Čech

Každá charita, příp. farnost, která v daném místě organizuje Tříkrálovou sbírku, si může zvolit účel, na který peníze ze sbírky využije. Jednotlivé záměry sbírky na jihu Čech za Charity a farnosti naleznete zde.

Zemřel emeritní českobudějovický biskup Mons. Jiří PAĎOUR, OFMCap.

V pátek 11. prosince 2015 zemřel v hospici sv. Jana Nepomuka Neumanna v Prachaticích Mons. Jiří Paďour, OFMCap., emeritní biskup českobudějovický.
Mons. Paďour byl od roku 2002 do roku 2014 sídelním českobudějovickým biskupem a pod jeho správu patřila i Diecézní charita České Budějovice a všechny Charity v českobudějovické diecézi.

S emeritním biskupem se naposledy rozloučíme v sobotu 19. prosince 2015 v 10 hod. při zádušní mši svaté v českobudějovické katedrále sv. Mikuláše. R.I.P.

Dar z Nadace VDV O.Havlové

V letošním roce jsme obdrželi od Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové finanční dar ve výši 20.000,- Kč. S pomocí tohoto příspěvku jsme pořídili pro naši terénní pečovatelskou službu malé auto Fiat Seicento. Celková cena činila 27 tis. Kč. Tento rozdíl, tj. 7 tis. Kč byl z výtěžku Tříkrálové sbírky. Děkujeme !

Devadesátiny

Paní Boženka Kolářová může s pomocí terénní pečovatelské služby zůstat doma, kde je celý život zvyklá. Ve svém domku. V těchto dnech oslavila devadesáté narozeniny. Na všechny pečovatelky se vždy velice těší. Blahopřejeme !!!

Pokácení smrku

V pondělí před Velikonocemi nám pracovníci Lesní správy - Orlík nad Vltavou, pod vedením Ing. Ivana Bambuškara, pokáceli smrk na dvorku domu v Hůrecké cestě, kde provozujeme dva z našich projektů. Smrk ohrožoval bezpečnost osob i majetku. Jeho odstranění bylo provedeno včas, následující větrné počasí by strom možná nevydržel. Práce byly provedeny zdarma. Děkujeme !

Jak se žije v NZDM?

Tentokrát se děti - společně se sociálními pracovnicemi Hankou a Eliškou - vydaly do kláštera za P. Františkem, z jehož přítomnosti jsou vždycky maximálně nadšené !  P. František jim ukázal baziliku Navštívení Panny Marie včetně varhan. Děti - kromě jednoho chlapce - tam nikdy nebyly, takže to pro ně byl velký zážitek. Také se jim moc líbili psi na farním dvorku a zahradě!

 

Sv. Martin přijel i letos

V duchu křesťanské legendy naše charita uspořádala i letos, právě na svátek sv. Martina setkání dětí, rodičů i prarodičů. Vše začalo u kašny na 1.nádvoří milevského kláštera.....

Akce v terénu - Fanouš zabodoval !

V pátek 16.10. od 13 do 16 hodin jsme oslovili mladistvé, kteří se scházejí na Hůrkách- jak to dopadlo?

Jak jsme oslavili Den charity v Milevsku

Přátelská atmosféra a setkání - to byl den charity v Milevsku

Fanouš vítězil

Do nízkoprahu Fanouš chodí šikovné děti

Oslavme Den charity

Přijďte, jste srdečně zváni !

Den otevřených dveří v klubu Fanouš

V rámci celorepublikového Týdne charity zveme do nízkoprahu - do klubu Fanouš, Milevsko, Hůrecká cesta 227

Plný vozík pomůže

Pomozte při potravinové sbírce!

Oslava Dne charity

Ve středu 23.9. bude v NZDM sv.Františka Den otevřených dveří -v rámci celorepublikového Týdne charity. A poslední neděli v září bude milevská charita slavit DEN CHARITY - srdečně vás zveme !

Děti z nízkoprahu na dětské vikariátní pouti

Uživatelé soc.služby NZDM - klub Fanouš - na výletě - dětská vikariátní pouť

Na výletě s Fanoušem

Setkání s krajany na Červené

Jak probíhalo setkání s našimi krajany se dozvíte v následujících řádcích...

Koncert - Pavel Helan

Místo: Milevsko - 1.nádvoří kláštera
Termín: 5. 6. 2016, 16:00 — 5. 6. 2016, 17:00

20. jubilejní ples Farní charity Milevsko

Srdečně zveme na již 20.ples FCHM !
Místo: Dům kultury Milevsko
Termín: 11. 2. 2017, 20:00 — 12. 2. 2017, 02:00
 

 
 

Klub maminek Rozárka

 
 

 
 

 
 
Pomáhejte s námi

Jak můžete pomáhat? Celoročně sbíráme nepotřebné dioptrické brýle, víčka od PET lahví, poštovní známky (vystřižené cca s centimetrovým okrajem). A naše trpělivé dobrovolné pletařky pletou z bílé příze Sněhurka obvazy pro malomocné. Jestliže se chcete přidat, můžete nás kontaktovat mailem (charita.mil@centrum.cz) nebo telefonem 734 435 162. Můžete nás také navštívit v kanceláři charity na 1.nádvoří kláštera pod Latinskou školou. Aby toho nebylo málo :-)))), tak můžete věnovat dětem do nízkoprahu- do klubu Fanouš v Hůrecké cestě v Milevsku - pastelky, tempery, papíry, různé odstřižky, knoflíky......vše, co by se mohlo hodit ke tvoření a malování nebo ručním pracem. Kromě toho v tomto klubu každou středu probíhá od 13 hodin tvoření pro mladší děti - již od šesti let. Přijďte a uvidíte !!!

P o m á h e j t e p o m á h a t ! ! !

 
 

Oznamujeme, že v prostorách charity jsme zavedli novou službu - šatník. Celoročně si zde mohou potřební spoluobčané vybrat zdarma různé druhy oděvů a obuvi. Zvláště pak máme hodně dětského oblečení.
Těšíme se, že vám můžeme pomoci, přijďte !!!
Předejte, prosím, tuto informaci těm, kteří nemají možnost sledovat naše webové stránky a mohli by mít zájem o tuto službu. Děkujeme.

Oděvy z charitního šatníku čekají na nové majitele !

 
 
Moudra
 

 

 

Na Zemi je jen jeden problém, jen jediný. Vrátit lidem duchovní smysl. Smysl duchovního neklidu. Nelze žít jen pro ledničky, politiku, karty a křížovky...  

 

 

 

Kdo chce - hledá způsob, kdo nechce - hledá důvod.

 
Za vaši pomoc děkujeme !
 

Jak nám můžete pomoci?

Jak nám můžete pomoci?

Jak můžete pomoci

Potřebujeme Vaši duchovní i praktickou podporu, která může mít mnoho podob. Za každou z nich jsme vděčni a přijímáme ji jako nesamozřejmý dar. Pokud chcete naší charitě pomoci, můžete např.:

  • Darovat finance (č.ú. 193699144/0300)
  • Věnovat věcný dar
  • Nabídnout svou dobrovolnou práci
  • Poskytnout zdarma zboží, materiál, služby
  • Zprostředkovat užitečné kontakty
  • Předat dobrý nápad, navrhnout novou iniciativu

Samozřejmostí je pro nás uzavření darovací smlouvy s každým dárcem a presentace sponzorů v médiích, v propagačních materiálech, výroční zprávě apod..

Děkujeme !

 
 
Terénní pečovatelská služba

Terénní pečovatelská služba nabízí pomoc Vám nebo Vašim blízkým, kteří již nemohou sami zvládnout péči o sebe a svoji domácnost. Poskytujeme pomoc s hygienou, úklidem domácnosti, vyřizování různých pochůzek, doprovod, zajištění a podání jídla a další činnosti dle požadavku klienta. Vše je ošetřeno smlouvou, potřeby a cíle uživatele služby jsou zaznamenány v individuálním plánu. Naše pracovnice v sociálních službách jsou profesionální a lidské, kromě Zákona o soc. službách se řídí Kodexem Charity ČR. Kontakt: 775 028 636 nebo 734 435 162

Pomáháme, abyste i přes vyšší věk nebo neduhy neztratili odvahu a chuť žít !